Karta Produktu

Amol płyn 100 ml

cena

14,95 zł

producent:
TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
rodzaj:
lek
miara:
100 ml
kraj:
POLSKA
EAN:
5909990006410


Amol
Płyn doustny, płyn do stosowania na skórę
Skład
1 g leku zawiera substancje czynne:
Mentholum (mentol) 17,23 mg
Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 1,00 mg
Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 1,00 mg
Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek cynamonowy) 2,40 mg
Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 5,70 mg
Menthae piperitae aetheroleum (olejek mięty pieprzowej) 2,40 mg
Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 2,40 mg
oraz substancje pomocnicze: etanol 96 vol.% (638 mg), woda.
Podmiot odpowiedzialny
Nycomed Pharma Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
Wytwórca
Nycomed Pharma Sp. z o.o.
ul. Księstwa Łowickiego 12
99-420 Łyszkowice
Spis treści ulotki:
1. Co to jest Amol i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się Amol
3. Jak stosować Amol
4. Możliwe działania niepożądane.
5. Przechowywanie leku Amol
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Amol
1. CO TO JEST AMOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
Amol stanowi roztwór mentolu oraz mieszaniny olejków eterycznych w etanolu.
Substancje czynne leku Amol to:
• olejek mięty pieprzowej, którego głównym składnikiem jest mentol
• olejek lawendowy
• olejek cytronelowy
• olejek cynamonowy
• olejek goździkowy
• olejek cytrynowy
• mentol

Działanie leku wynika z działania poszczególnych substancji czynnych.
Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego
skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
Amol stosowany jest tradycyjnie w następujących wskazaniach:
zewnętrznie:
• w celu poprawy złego samopoczucia np. w przebiegu przeziębienia (do nacierań),
w bólach głowy, bólach mięśniowych,
• w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów.
wewnętrznie:
• w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych) np. wzdęcia i niestrawność.
2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ AMOL
Leku Amol nie wolno stosować:
• w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
• w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna
nadwrażliwość dróg oddechowych,
• u dzieci poniżej 12 roku życia, ze względu na brak wystarczających badań na temat
stosowania leku Amol w tej grupie wiekowej.
Wewnętrznie
• w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia
pęcherzyka żółciowego,
• u osób z przewlekłymi chorobami wątroby, u osób uzależnionych od alkoholu.
Zewnętrznie
• na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i ranach otwartych, przy chorobach
skóry przebiegających z wysypką, na błony śluzowe oraz w okolicach oczu.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania leku Amol
Lek Amol zawiera 67% etanolu (alkoholu). Przy zastosowaniu zalecanego dawkowania po każdym
przyjęciu doustnym leku w ilości 10-15 kropli do organizmu zostanie wprowadzone do 0,46 g etanolu,
co jest równoważne 7,24 ml – 10,86 ml piwa (5% v/v) i 3,02 ml – 4,53 ml wina (12% v/v). Może to
mieć znaczenie w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci, osób z grupy wysokiego
ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką. Szkodliwe dla osób z chorobą
alkoholową.
Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się Amolu do oczu należy
obficie przemyć je wodą. W przypadku nie ustąpienia objawów należy zwrócić się do lekarza.
W przypadku wystąpienia trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać
lekarza a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza.
Po natarciu roztworem leku Amol należy starannie umyć ręce. Leku nie należy stosować pod
opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci okładów.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek
• Stosowanie leku Amol u dzieci
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.
• Stosowanie leku Amol u osób z zaburzeniami czynności wątroby i dróg żółciowych
U osób z kamicą żółciową lek Amol może być stosowany doustnie tylko po konsultacji z lekarzem.
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku Amol w
okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Ze względu na zawartość etanolu, lek może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Dlatego
też nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn po stosowaniu doustnym leku.
Stosowanie innych leków
Alkohol zawarty w preparacie może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.
3. JAK STOSOWAĆ AMOL
Informacje ogólne:
• Leku nie należy stosować pod opatrunkiem utrudniającym dostęp powietrza lub w postaci
okładów.
• Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.
Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia:
Zewnętrznie do nacierań w celu poprawy złego samopoczucia
Nacierać niewielką ilością leku w formie nierozcieńczonej kilka razy dziennie.
Zewnętrznie w celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów
Miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem w formie nierozcieńczonej.
Doustnie w dolegliwościach trawiennych (dyspeptycznych)
Od 10 do 15 kropli leku z płynem lub z cukrem, należy przyjmować doraźnie w przypadku
wystąpienia dolegliwości, do 3 razy dziennie.
W przypadku zażycia większej dawki leku Amol niż zalecana
Przy przypadkowym spożyciu większych ilości leku występują objawy typowe dla przedawkowania
alkoholu. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
W przypadku pominięcia dawki leku Amol
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Amol może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia
któregokolwiek z działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Działania niepożądane wynikają z działania poszczególnych olejków.
Po zastosowaniu leku tak jak w przypadku wszystkich olejków eterycznych mogą ulec nasileniu
objawy podrażnienia skóry i błon śluzowych. Może pojawić się lub ulec pogorszeniu kaszel i skurcz
oskrzeli. U osób wrażliwych mogą wystąpić objawy żołądkowe.
Prawdopodobne jest wystąpienie wyprysku kontaktowego i/lub reakcji nadwrażliwości.
W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU AMOL
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Lek przechowywać w temperaturze do 25°C.
Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
6. INNE KONIECZNE INFORMACJE DOTYCZYCZĄCE LEKU AMOL
Szczegółowych informacji o produkcie udziela:
Nycomed Pharma Sp z o.o.
Al. Jerozolimskie 146 A
02-305 Warszawa
tel. 0 22 608 13 00
fax 0 22 608 13 03
Data opracowania ulotki: 11.12.2008

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami