Karta Produktu

Diosminex tabl. powl. 0, 5 g 60 tabl.

cena

33,25 zł

producent:
PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
rodzaj:
lek
miara:
60 tabl.
kraj:
CZECHY
EAN:
3830070740066

Diosminex
Diosminex, 500 mg, tabletki powlekane
(Diosminum)
1. Co to jest Diosminex i w jakim celu się go stosuje

Lek Diosminex zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosminex zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasilając perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ limfy. Diosminex wpływa na mikrokrążenie, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.
Lek Diosminex jest wskazany:

* w leczeniu objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek.
* w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Diosminex
Kiedy nie stosować leku Diosminex:

* jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diosminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Diosminex

W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diosminex jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.

W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku Diosminex można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia:

* unikanie ekspozycji słonecznej,
* unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas,
* utrzymanie odpowiedniego ciężaru ciała,
* noszenie specjalnych pończoch.

Stosowanie leku Diosminex z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.
Jak dotychczas nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami.
Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego działania leku Diosminex. Nie odnotowano takiego działania również u ludzi.
Z powodu braku odpowiednich badań dotyczących przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią, zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania leku Diosminex.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Diosminex nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Diosminex

Diosminex zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Ponieważ w otoczce leku znajduje się lak glinowy żółcieni pomarańczowej, lek może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na barwniki azowe.
3. Jak stosować lek Diosminex

Lek Diosminex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Lek Diosminex stosuje się doustnie.

Zwykle zalecana dawka to 2 tabletki na dobę, w dwóch dawkach podzielonych (rano i wieczorem), podczas posiłków.
W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 6 tabletek na dobę przez pierwsze 4 dni, a następnie 4 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Diosminex

Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania. W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.
Pominięcie zażycia leku Diosminex

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Diosminex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłaszane działania niepożądane to:

* zaburzenia żołądka i jelit: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty;
* zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie;
* zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, świąd, pokrzywka.

W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane odstawienie leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
5. Jak przechowywać lek Diosminex

* Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
* Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
* Nie stosować leku Diosminex po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
* Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których już się nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami