Polityka prywatności apteki internetowej aptekacenturia24.pl

 

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Apteki Internetowej aptekacenturia24.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Apteki Internetowej Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.

1. Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest właściciel Apteki Internetowej www.aptekacenturia24.pl,

firma:

APTEKA RODZINNA SP.J.

ul. Sasankowa 8

20-537 Lublin

NIP 7120204453

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji konta w Aptece Internetowej oraz

składania zamówienia w Aptece Internetowej.

W powyższych przypadkach Klient podaje: adres e-mail; dane adresowe; kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu.

Podczas rejestracji konta w Aptece Internetowej Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może w dowolnym momencie zmienić hasło.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz numer NIP.

1Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Kupujących w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.

2Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na Administratora.

Dane przetwarzane są zgodnie z RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz możliwość składania przez niego Zamówień.

3. Klient ma prawo do modyfikacji danych. Administrator zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Aptece Internetowej.

Klient ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych.

Żądanie winno być wysłane za pośrednictwem poczty e’mail (z adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji) lub listownie na adres Administratora.

Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Aptece Internetowej regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez
Apteka Rodzinna Sp.j.roszczeń od danego Klienta.

W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka Internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniane hasło”.

4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.

5. W przypadku dokonania rejestracji konta w Aptece Internetowej dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

W przypadku dokonania zakupu w Aptece Internetowej, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

- Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

- W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez e-przelew eCard jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Firmie eCard ul. Czackiego 7/9/11

Warszawa 00-043, NIP: 521-31-03-040

Administrator dba nieustannie o najwyższą jakość świadczonych usług. Dla uzyskania informacji statystycznych o poziomie zadowolenia Klientów Apteka zawarła umowę powierzenia danych z Firmą CENEO, która polega na udostępnieniu adresu e’mail, daty i wartości transakcji (dotyczy tylko Klientów którzy dokonali wejścia na stronę www.aptekacenturia24.pl przez panel porównywarki CENEO) w celu wysłania zapytania o poziom zadowolenia z transakcji. Przekazane w ten sposób dane służą tylko i wyłącznie uzyskaniu procentowej wartości i nie są przetwarzane w inny sposób i w innym celu.

6. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.aptekacenturia24.pl kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.aptekacenturia24.pl .

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Apteki Internetowej obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

 

 

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami