Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie

 

Dane teleadresowe:

ul. Magnoliowa 4, 20-143 Lublin,

tel. 81 53-222-18; 81 53-222-19; FAX 81 53-222-18 wew. 30; 81 53-222-19 wew. 30

email: sekretariat@wif.lublin.pl, wif@wif.lublin.pl 

http://www.bip.wif.lublin.pl

NIP 712-21-34-260 REGON 430101580

 

 


Główny Inspektorat Farmaceutyczny - Informacja dot. internetowej sprzedaży leków/wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (link):
https://www.gif.gov.pl/bip/internetowa-sprzedaz-le/415,Internetowa-sprzedaz-lekow.html

 


Krajowy Rejestr Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych (link):

http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/RA/AllPharmacies.aspx?unikalneId=1202126%3B1&frame=frameApteka

 

PRAWO

Internetowa sprzedaż leków, czyli wysyłkowa sprzedaż produktów leczniczych jest uregulowana w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. poz. 481).

 

Zgodnie z przepisem art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne sprzedaż leków pacjentom, czyli obrót detaliczny produktami leczniczymi może być prowadzony wyłącznie w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego, o których mowa w art. 71 ust. 1 tej ustawy.

 

Na mocy art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Taka Intrnetowa sprzedaż może dotyczyć wyłącznie produktów leczniczych wydawanych bez recepty, czyli bez przepisu lekarza. Natomiast, zgodnie z art. 68 ust. 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne wysyłka produktu leczniczego musi odbywać się w warunkach zapewniających jakość produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo jego stosowania.

 

Szczegółowe warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, obejmujące m. in. sposób dostarczania produktów leczniczych do odbiorców oraz minimalny zakres informacji umieszczanych na stronach internetowych, na których są oferowane produkty lecznicze, określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

 

Zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych na stronie internetowej apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, na której produkty lecznicze są oferowane do wysyłkowej sprzedaży, zamieszcza się wyraźnie widoczne wspólne logo.Kliknięcie w omawiane wspólne logo automatycznie odsyła do strony potwierdzającej, że dana apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny działa legalnie, czyli jest upoważniona do oferowania ludności produktów leczniczych w sprzedaży na odległość - przez Internet, czyli w drodze usług społeczeństwa informacyjnego.

Logowanie

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami